”DUET”

duetto-9IL TEATRO PROVA, Bergamo, Italija
Uzrast: 1 – 4 godine
Trajanje: 45 minuta

Andrea Rodeger, Kjara Karera
režija: Valerija Frabeti i Andrea Buceti
muzika: muzika bez muzičara, muzičke note bez pentagrama, prst koji pretvara zvuke u slike, korak i povezivanje između znakova

Uloge:
Andrea Rodeger i Silvija Đordano

DUET je projekat zasnovan na temi kreativnog korišćenja tehnologije u detinjstvu. U fokusu su deca i razvoj njihove kreativne slobode. Cilj je da se doprinese razvoju interakcije između dece i tehnologije/umetnosti/ kreativnosti.
U poslednjih nekoliko godina, pitanje kako deca koriste tehnologije, je tema za raspravu, kao da je reč o nekoj vrsti postupka, u kome se presuđuje, a stručnjaci su podeljeni na tužitelje i optužene. Među prvima ističu se relaciona i psihološka šteta, koju bi takvi instrumenti mogli da izazovu u razvoju dece, pogotovo zato što se lako koriste. Rasprava otvara pitanje da li ovi uređaji mogu imati umetničku upotrebu i aktivno stimulisati kreativnost dece. Koji umetnički proizvodi mogu biti izrađeni od toga, i da li mogu da promene pristup dece prema sopstvenoj kulturi?
Mi želimo da gledamo na problem kao pozorišna trupa, koja već više od trideset godina ima za cilj pronalaženje načina komunikacije i izražavanja, koji se mogu razvijati zajedno sa novim generacijama. Želja nam je da se istraži veza između umetnosti, obrazovanja i novih tehnoloških jezika, u svetlu korišćenja digitalnih tehnologija u današnjem savremenom životu.