”MAČOR U ČIZMAMA”

e54d557c-594c-4be0-a3a7-270b521863f1JU ”GRADSKO POZORIŠTE”, Podgorica, Crna Gora
Uzrast: 6+ godina
Trajanje: 75 minuta

Igor Bojović
režija, scenografija i izbor muzike: Gorčin Stojanović

uloge:
Mlinar Žil: Dejan Đonović
Mačor Le Fjodor: Dubravka Drakić
Ptit: Anđelija Rondović
Žerar: Pavle Ilić
Todor: Emir Ćatović
Žak: Jelena Simić
General Le Bre: Božidar Zuber
Kralj Luj Zaboravni: Dejan Đonović
Vikontesa Agnesa: Branka Femić
Princeza Anastasija: Sanja Popović
Div Le Giš: Branimir Popović

”Mačor u čizmama”, priča je o ključnim temama: ljubavi, smrti, prijateljstvu, solidarnosti, odvažnosti, a iznad svega – čestitosti. Kako uspeti u životu, a ne izneveriti čistotu srca? Šta je ono treće, izvan udela čuda i truda, što čoveka čini čovekom u punom smislu? Kako ostati čestit u surovom svetu? I kako se nositi sa trošnošću tela i duha, sa nestankom, konačnim odlaskom? Da li to nisu dečije teme? Ne pitaju li se deca o stvarima prvim i posledljim? Pisac ne dopušta da se bude razmažen oko ovih pitanja, on je strog, i ne želi da bajku svede na priču o dobru i zlu, jer bajke nikad nisu samo o tome, štaviše – nikad nisu o tome: to je samo klin u čorbi, a pravi sadržaj je ono što nas duboko dira i uznemirava, bez obzira na uzrast. Kako živeti, kako biti, kako otići?