O festivalu

Dečji pozorišni festival “POZORIŠTE ZVEZDARIŠTE” je regionalni takmičarski festival koji predstavlja najbolja scenska ostvarenja u pozorišnoj produkciji za decu na području Srbije i zemalja u okruženju.

Inicijativu za održavanje festivala pokrenula je glumica Olivera Viktorović, novinarka Tanja Peternek Aleksić je smislila ime i u istoriju ušla kao “kuma festivala” a podršku su pružili i u stvaranju aktivno učestvovali i: Svetlana Velmar-Janković, Radmila Hrustanović, Željko Hubač, Nebojša Romčević…  Ideja je bila da se organizovanjem “Zvezdarišta” afirmiše i podstiče pozorišno stvaralaštvo za najmlađe i na taj način bar malo ispravi nepravda koja se ogleda u tretiranju kulturnih događanja za decu kao drugorazrednih, manje važnih.

I tako je, uz pregršt lepih želja, velike planove i mnogo entuzijazma započela priča o “Zvezdarištu”.   Festival je osnovan 2003. godine a osnivač je Gradska opština Zvezdara.

Festival je član Međunarodne mreže pozorišta za decu i mlade ASSITEJ i Regionalnog pozorišnog centra za decu i mladu publiku EPICENTAR.  Od 2007. godine podržan je od strane Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda
.
Ciljevi festivala su: razvijanje i negovanje kulturnih navika kod dece i mladih i afirmacija vaspitno-edukativnog značaja pozorišta kao važnog kulturnog sadržaja i prostora u kome se na kreativan način dolazi do novih saznanja; podsticanje međusobnog upoznavanja, saradnje i razmene iskustava pozorišnih stvaralaca iz različitih sredina i stvaranje svojevrsnog foruma za razmenu iskustava, što će omogućiti bržu integraciju domaćih umetnika i pozorišta za decu u evropske i svetske tokove.

Festival je selektivnog i takmičarskog karaktera. Selektor festivala, od ukupnog broja prijavljenih predstava, nakon gledanja i stručne procene, poziva one najkvalitetnije.

NA “ZVEZDARIŠTU” SE IZVODE:
·         lutkarske, dramske/igrane i kombinovane forme;
·         predstave klasičnog teatra i predstave koje pripadaju novim pozorišnim tendencijama;
·         verbalni i neverbalni teatar (teatar senki, teatar pokreta, plesni teatar…),
·         predstave za decu svih uzrasta – od najmlađeg do predstava za tinejdžere.

Festival prate stručni žiri sastavljen od pozorišnih stvaralaca i dečji žiri (kao izraz poštovanja i uvažavanja mišljenja dece kao ciljne grupe kojoj je festival prevashodno i namenjen).

Stručni žiri dodeljuje 7 nagrada u kategorijama: najbolja predstava festivala, tekst, režija, ženska i muška uloga, dizajn i animacija lutke a dečji žiri dodeljuje 1. 2. i 3. nagradu za predstavu u celini. Nagrade stručnog žirija sastoje se od povelje i novčanog iznosa, a nagrade dečjeg žirija od povelje i opremljenog dečjeg likovnog rada. Od 2008. godine, dodeljuje se i nagrada publike.

U prvom planu, festival je namenjen deci i mladima a posredno i roditeljima, vaspitačima, nastavnicima (onima koji brinu o pravilnom i zdravom odrastanju dece preporučujući im kvalitetne kulturne sadržaje).

Sa ciljem da kulturni sadržaji budu dostupni što većem broju dece, ulaznice će se besplatno podeliti svim posetiocima, kao i deci iz domova i hraniteljskih porodica, deci iz izbegličkih kampova, deci sa posebnim potrebama, deci iz socijalno ugroženih porodica. Svi prateći program takođe su besplatni za sve posetioce.

SAVET FESTIVALA:
·         Miloš Ignjatović, predsednik Gradske opštine Zvezdara;
·         Tatjana Peternek Aleksić(član Saveta);
·         Željko Hubač(član Saveta);
·         Ljiljana Marinković(član Saveta) i
·         Vesna Petrović Urošević(član Saveta).