Žiri

Stručni žiri:
Milan Nešković
reditelj
Jelena Paligorić
dramaturg
Vaja Dujović
glumica

Dečji žiri:
Deca – učesnici programa „Mali eksperti“