Дах Театар, Центар за позоришна истраживања, Београд, Србија

Режија: Дијана Милошевић
Драматургија: Дуца Кнежевић
Асистенти режије: Дијана Митровић, Нико Поповић
Музика: Љубица Дамчевић
Објекти: Неша Париповић
Костим: ДАХ Театар
Светло: Миломир Димитрије, Радомир Самолов
Гласови: Љубица Дамчевић, Иван Николић
Снимање гласова: Зоран Васиљевић
Видео: Јадранка Анђелић, Уна Шкандро
Сарадња на организацији: Сања Гашпар
ПР и друштвене мреже: Марко Милојевић
Превод: Дијана Митровић, Нико Поповић
Улоге: Љубица Дамчевић, Евгенија Ешкина Ковачевић, Ивана Миленовић Поповић, Ивана Миловановић

Представа За твоје добро се заснива на члановима Конвенције УН-а о правима детета. Почетно истраживање за представу урађено је у сарадњи са младима (15-23 година) без родитељског старања у оквиру Фондације СОС Дечија села. Конвенција о правима детета успоставила је смернице како би објаснила шта је кршење дечијих права и права младих, које се нажалост и даље дешава у читавом свету. Неки важни закони су одобрени, али и даље су неки закони превише општи, а многи се и даље не уважавају.
Право на образовање, принцип недискриминације, према коме сва деца и млади треба да имају иста права без разликовања расе, пола, језика и вероисповести, борба против експлоатације деце и права деце са сметњама у развоју, су само неки од проблема у нашем модерном друштву. Користећи структуру бајки и њихову деконструкцију, представа истражује проблематичну страну света у коме живимо, са идејом да утиче на дизање свести о правима младих и деце, али и да инспирише и мотивише да не затварамо очи пред кршењем ових права и да заједно утичемо на прављење услова за њихову примену.

Трајање: 55 минута

Узраст: 13+